Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Answer, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
4,5 (× 4 гласа)

Информация

Сканиране, разпознаване и корекция
Mandor (2001)
Източник
sfbg.us

История

  1. — Корекция
  2. — Добавяне

Джудж Ив тържествено запои последната връзка със златна жичка. Дузина телевизионни камери го снимаха и субетерът разнасяше из цялата Вселена картини на това, което вършеше Джудж Ив.

Той се изправи и кимна на Джудж Рейн, после се отдръпна и застана до ключа, който щеше да затвори Веригата, щом го натиснеше. Този превключвател щеше да свърже наведнъж всички гигантски компютри на всички населени планети във Вселената — в деветдесет и шест милиарда светове — в супермрежа, която да ги интегрира в един свръхкомпютър, в една кибернетична машина, обединяваща цялото знание на всички галактики.

Джудж Рейн приветства кратко наблюдаващите и слушащи трилиони хора. После замълча за миг, преди да се обърне и да даде знак на Джудж Ив:

— Включи го.

Джудж Ив натисна бутона на превключвателя. Последва мощно бръмчене, енергия нахлу от деветдесет и шест милиарда планети. Светлини заблестяха ярко върху контролния пулт, дълъг километри, след което се успокоиха.

Джудж Ив отстъпи назад и пое дълбоко дъх.

— На вас се пада честта да зададете първия въпрос, Джудж Рейн — рече той.

— Благодаря ви — отвърна Джудж Рейн. — Това ще е въпрос, на който досега нито една кибернетична машина не е могла да отговори.

Той се извъртя към свръхкомпютъра:

— Има ли Бог?

Мощен глас отговори без колебание, без мигването на нито една светлинка.

— Да, вече има Бог.

Внезапен страх се изписа на лицето на Джудж Ив. Той се хвърли към превключвателя.

Мълния от абсолютно безоблачното небе го порази на място и запои завинаги ключа.

Край
Читателите на „Отговорът“ са прочели и: