Х. Л. Голд

(автор)

Разказ

Оригинално изписване: H. L. Gold

Няма биографична информация за Х. Л. Голд.