Включено в книгата
Оригинално заглавие
Gemini 74, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
4,7 (× 3 гласа)
Допълнителна корекция
moosehead (2016-2017)

Оформление на корицата: gogo_mir, 2017 г.

За корицата е използвана оригиналната корица от изданието от 1992 г.


И си губехте времето с шах?

— Предстои ни да започнем първата партия шах, изиграна в орбита — обяви Орлоф.

Бяхме на двадесет и втората си обиколка и за момента нямахме нищо особено важно за вършене.

— Но аз не знам нищо за тая игра — отговорих аз.

Орлоф закрепи малката шахматна дъска на плота между двама ни.

— Е, все трябва да знаеш как се движат фигурите? Ще ти дам да играеш с белите и да направиш първия ход.

Аз прикрих една прозявка и преместих царската пешка на e4. Орлоф повтори моя ход със своята черна пешка — e5.

— Това е рутинен полет, нали?

— Да, съвсем същият е провеждан и преди — кимнах утвърдително аз.

В известен смисъл. Аз лично доста харесвах Орлоф, но нямаше как да пренебрегнем факта, че нашите две държави нямаха никакво взаимно доверие и никога не биха разкрили някакви технически или тактически постижения. Съвместните полети обаче изглеждаха добре за пред обществеността и хората се радваха на международното сътрудничество.

— Ето че имаме шанс да разведрим този рутинен полет с една неочаквано нова ситуация. Дали първият човек спечелил шахматна партия в орбита ще е представител на американската или руската нация? — усмихна се Орлоф.

— Голяма работа — свих рамене аз.

Орлоф изглежда се засегна.

— За руснаците шахът не е просто игра, а начин на живот.

— И ако спечелиш, какво? Медал ли ще ти дадат? — въздъхнах аз и огледах дъската. Накрая преместих коня си — Kf3.

Орлоф премести черния кон — Kc6. Аз преместих офицер на b5.

— Знаеш ли какво направи току-що? — попита моя опонент.

— Не, какво?

— Това се нарича испанска партия — шахматен дебют, който датира още от седемнадесети век.

— Сериозно? — възкликнах аз. — Е, може да се случи на всеки.

— Така е, но ние, шахматистите, обичаме да даваме имена на всяка част от играта — обясни Орлоф и, като хвърли поглед към часовника на командното табло, се пресегна за дневника на мисията. — Трябва да вкарам поредния запис в дневника. Мести Ng6 заради мен, моля те.

Аз преместих черния кон на g6. Орлоф внезапно придоби подозрителен вид.

— Откъде знаеше какво значи Ng6?

Аз разсеяно си почесах ухото.

— Трябва да съм го прочел някъде.

Изглежда англоговорещите страни използват описателна нотация за шахматните си ходове, а всички останали използват алгебричната. Полетата на дъската от ляво надясно от гледна точка на белите фигури са обозначени с буквите a, b, c, d, e, f, g и h. Редовете са номерирани от полето на белите към черните с цифри от 1 до 8. Това ще рече, че ходът Ng6 на Орлоф изискваше да се премести кон на g6.

Орлоф присви очи подозрително.

— Струва ми се, че се опитваш да ме преметнеш. Ако не се лъжа, ти каза, че не знаеш нищичко за тази игра.

Аз прочистих гърло.

— Така си е. Имах предвид в сравнение с истинските майстори. Аз не съм нито Фишър… нито Ивков… нито Смислов.

— Но поне знаеш, че всички те не са футболисти — усмихна се Орлоф кисело и огледа дъската. — Ще ми се Метчиков да беше тук вместо мен. Той е най-добрият шахматист от целия ни екип. Но пък аз съм най-добрият астронавт, което беше малко по-важно за изпълнението на мисията.

Аз се пресегнах за царя си и направих рокада. Лицето на Орлоф се сбръчка в усилие да се концентрира. След петнадесет минути, аз вметнах:

— Ти си на ход.

— Знам, не ме препирай!

Шест минути по-късно получихме редовното обаждане от контролния център на мисия „Джемини 74“ в Кейп Кенеди. На микрофона беше Метчиков.

— Как я карате там? — попита той.

— Играем шах — отговори Орлоф. — Първата шахматна партия в орбита.

— О? И ти печелиш?

— Не знам — промърмори Орлоф. — Струва ми се, че имам по-сериозен опонент, отколкото предполагах.

— Хм… — след кратка пауза, Метчиков отново се обади. — Може би бихте могли да опишете ходовете си до тук за всички нас, на земята? Целият свят е в очакване.

— Знам, знам — съгласи се Орлоф и изрецитира ходовете.

— Хм — повтори Метчиков. — Е, желая ти късмет. — След което изглежда се сети нещо друго. — Между другото, Орлоф, онова писмо, което остави за чичо си Дмитрий, не го мисли. Изпратих го по пощата тази сутрин в шест.

Дмитрий, помислих си аз. Шест. Това дали не означава d6?

Оказах се прав. Орлоф мести, погледна ме и се изчерви.

Аз поклатих глава разочарован.

— Даже една игра на шах е толкова важна, че трябва да прибягвате до…

От наземния контрол се обадиха отново и аз чух гласа на доктор Уикърсън, който спечели шахматния турнир в нашата база миналата година.

— Я слушай, Джери, чувам от сестра ти, че далиите ти са увехнали. Да не си забравил да ги поливаш последните четири дни?

Далии? Четири дни? d4?

Едва бях направил своя ход, когато Метчиков отново се обади.

— Орлоф! — провикна се той. — Помниш ли онази чудесна екскурзия до морския бряг? Не беше ли… ъм… дивно като осъмнахме там?

Той естествено се опитваше да каже bd8.

Лицето на Орлоф стана тъмночервено. Аз изключих радиото.

— Тази игра си е наша, Орлоф. Ще я играем само двамата.

Цели седем партии по-късно аз най-после станах първият мъж, спечелил шахматна партия в орбита.

Стефани Орлоф, разбира се, беше първата жена.

Край