Серия
Кладенецът на времето (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Geomancer, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
4,6 (× 13 гласа)

Главни артефакти и сили

Амплимет: Изключително рядък хедрон, който дори в естественото си състояние може да извлича енергия от силата (или полето), което се създава около една пресечна точка.

Антракизъм: Вътрешно изгаряне на организма, дължащо се на извличане на повече енергия, отколкото тялото може да се справи с нея. Неизменно с фатален край (смъртоносно).

Кланкер (също армопг и тъмпетър): Бронирана военна машина с шест, осем или десет крака и подвижен корпус, задвижвана чрез Тайното изкуство посредством контролер, използван от обучен механик. Снабдена с катапулт за скали и копиехвъргачка (за тежки копия). Оръжията се насочват и използват от стрелец, който се намира на върха на кланкера. Кланкерите се произвеждат под надзора от страна на механик, занаятчия и подзанаятчия, специалист по оръжията. За спешни случаи, при проблем с полето, се използва енергията, съхранявана в чифт тежки въртящи се маховици.

Конструкт: Превозно средство, което се задвижва чрез Тайното изкуство, а в основата на създаването му са тайните легендарни машини на Рулке. За разлика обаче от тези на Рулке, конструктите на ааким по-скоро се носят, отколкото да летят.

Контролер: Свързана със съзнанието механична система от много подвижни разклонения, която извлича енергия чрез хедрон и я изпраща да захранва задвижващите механизми на кланкер. Контролерът се настройва към определен хедрон, а за обучението на механика да използва даден контролер се изисква време. Механиците тежко понасят, ако за дълъг период от време не могат да карат своите кланкери, а когато машините им са разрушени, изпадат в дълбока скръб. Това състояние обаче може да бъде облекчено, ако контролерът от конкретната машина е непокътнат и бъде поставен в друг кланкер.

Кристална треска: Лудост с халюцинации, от която страдат занаятчиите и механиците на кланкери, заради прекомерната употреба на хедрони. Малко от тях се излекуват от нея. Мансерите също могат да страдат от подобни заболявания.

Поле: Разпространяваща се (силна или слаба) сила, която огражда и прониква в (първоначално създадена от) дадена пресечна точка. Това е източник на силата на маневрите. Познати са разнообразни сили, въпреки че никой не знае как да си служи с тях безопасно (вижте Сила).

Порт-ал: Името, което Тиан дава на устройството, създадено от нея в Тиртракс, за да отвори портата (вижте зиксибюл).

Порта: Портал между едно място (или един свят) и друго, свързано с подвижна трансизмерна „гореща дупка“.

Преобразуване на плът: Клон на Тайното изкуство, който само лайринксите могат да използват. Развито, за да се адаптират те към променливата среда в празното пространство, откъдето идват. То включва бавни трансформации на дадено живо същество, с цел то впоследствие да послужи за определена цел. То е болезнено както за лайринкса, така и за съществото, и може да се прилага само върху малки същества.

Пресечни точки: Редки места по света, където Тайното изкуство работи по-добре. Веднъж открити, хедрон (или мансер) могат понякога да извличат енергия от полето на дадена пресечна точка през пространството, въпреки че количеството й намалява с разстоянието, макар и невинаги. Когато енергията намалее, кланкер механикът трябва да бъде много внимателен и да бъде готов да извлече още енергия от друга точка, ако има такава наблизо. Полето може да пресъхне напълно, а в такъв случай точката може да стане напълно неизползваема с години, или дори векове. Мансерите дълго пазели тайната как може да се извлича голяма сила от самата пресечна точка, но впоследствие тя умира с тях (или по-скоро, техните наследници не доживяват, за да я разкрият). Съществуват също и анти-пресечни точки, където Изкуството съвсем не може да се приложи или пък употребата му може да доведе до опасни последици. Пресечните точки и анти-пресечните точки са често (макар и невинаги) свързани с природни феномени и сили като планини, разломи или „горещи точки“.

Сила: Древен мансер, Нунар, събира законите на мансерското изкуство, колкото и ограничено да е то, главно защото на мансерите им липсва сила. Тя отгатва, че мансерското изкуство остава настрана, защото силата при него идва от слабо познати източници, както и защото тя преминава най-напред през самия мансер, причинявайки му заболяване, толкова по-сериозно, колкото е по-силен източникът. Възможно е такава сила или заболяването, дори да убият мансера.

Традиционният метод, по който става това е, като се зареди с енергията даден артефакт (огледало, пръстен и т.н.) и после тя се използва при нужда.

Това има някои предимства, въпреки че предметите могат да бъдат трудни за контролиране или пък да се разрушат. Веднъж освободени от енергията, те стават съвсем ненужни.

Още древните са използвали устройства, които остават заредени с енергия или пък е възможно да се заредят с нова. Никой не знае как се прави това днес, но феноменът трябва да е бил познат, тъй като няма друг начин да се поддържа енергията стотици, ако не и хиляди години (например, в Огледалото от Аакан) или да се използват чудовищни количества енергия, а тя да не се изчерпва (легендарният конструкт на Рулке).

Нунар събира група мансери, изцяло отдадени на нейния проект и се опитва да отговори на тези въпроси. Мансерското изкуство традиционно е било тайно — практиците му опитвали да го прилагат (понякога с цената на собствения си живот) и обикновено се проваляли сами. Единствено отчаяното положение на война можело да ги накара да работят заедно, да споделят откритията си, докато накрая геният на Нунар ги събира в „Специалната теория на силата“, която описва откъде идва разпространяващата се сила и как всъщност даден мансер може да я използва, извличайки я не от земни елементи, а чрез ултраразмерното пространство.

Главните цели на мансерите теоретици са резюмирани в „Общата теория на силата“ която разкрива как се работи с пресечните точки и как те могат да бъдат използвани безопасно. По-навътре в темата поглед предлага „Обединената теория за силата“ която обхваща всички полета, силни и слаби, в рамките на една сила.

Тайно изкуство: Употреба на магически или вълшебни сили (мансерство).

Тиртракс: Главен град на ааким в Сантенар, построен във вътрешността на връх Тиртракс от Великите планини, най-високият връх в Трите свята.

Кладенец на времето: Идея на ааким за отражението на времето, паметта и Историите. Понякога място на смърт и прераждане (на самия цикъл на съдбата). Също и усещане за капана на историята — безпомощност да бъде променена общата съдба (на семейство, род или дори цял вид). Понякога човекът е схващан като произхождащ от свещен кладенец в Аакан, друг път — в Сантенар. Терминът става част от фолклора на ааким: „Гледах в Кладенеца на времето“; „Чух го при Кладенеца“; „Отивам при Кладенеца“. Възможно е да се приеме и като източник на енергия; мощна пресечна точка. Кладенецът се отъждествява с триизмерния символ на безкрайността, вселената и нищото.

Хедрон: Естествен или обработен кристал, образуван дълбоко в земята от флуидите, които преминават през естествена пресечна точка. Обучените занаятчии могат да настройват даден хедрон да извлича енергия от полето, което огражда дадена пресечна точка. Рутиловия кварц, който представлява кварцов кристал, съдържащ тъмни нишки рутил, е най-често използван. Занаятчията първо трябва да „събуди“ кристала, като използва инструмента си. Прекалено далеч от една пресечна точка, хедронът става неспособен да извлича енергия и става непотребен. Ако един хедрон не е използван дълго време, той може наново да бъде събуден от един занаятчия, макар че това е по-скоро случайност.

Край