Серия
История на България в три тома (1)
Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 16 гласа)
Сканиране
Спасимир (2011 г.)
Разпознаване и корекция
Dave (2013 г.)
Сканиране на бележките
elemagan (2013 г.)
Допълнителна корекция
NomaD (2015)

Издание:

проф. д.и.н. Иван Ангелов Божилов, чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Тодоров Гюзелев. История на България в три тома. Том І. История на Средновековна България VII-XIV век

Българска, първо издание

Редактор: ст.н.с. II ст. Илия Илиев

Художник: Петър Петрунов

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Симеон Айтов

Коректори: Татяна Джунова, Веселина Пешева

Формат: 70×100/16

Печатни коли: 44

Печатница „Полиграфия“ — Пловдив

ИК „Анубис“, 1999 г.

ISBN: 954-426-204-0


Родословни дървета

istorija_na_srednovekovna_bylgarija_dinastija_na_krum.pngДинастия на Асеневци и фамилията във Византия (1186–1460)
istorija_na_srednovekovna_bylgarija_dinastija_na_komitopulite.pngДинастия на Комитопулите
istorija_na_srednovekovna_bylgarija_dinastija_na_asenevci.pngДинастия на Крум
istorija_na_srednovekovna_bylgarija_ivan_aleksandrovijat_klon.pngИван-Александровият клон от Асеневата фамилия
istorija_na_srednovekovna_bylgarija_dinastija_na_terterevci.pngДинастия на Тертеревци
istorija_na_srednovekovna_bylgarija_smilec.pngСмилец и неговата фамилия
Край