Добавяне на информация

Тук можете да предложите прикпрепянето на един или няколко външни ресурса към произведението „История на средновековна България VII-XIV век “ от

. Това може да е аудиофайл, видео от YouTube или обикновена уеб страница.

Посочването на име и електронна поща не е задължително.