Из „Сатурнически стихотворения“

4,7 Примирение
Résignation,

5,3 Nevermore
Nevermore,

4,3 След три години
Après trois ans,

5 Желание
Vœu,

5,4 Моят съкровен сън
Mon rêve familier,

4 Страх
L’Angoisse,

4 Скица от Париж
Croquis parisien,

4 Морско
Marine,

0 Видение в нощта
Effet de nuit,

6 Гротески
Grotesques,

5 Залези
Soleils couchants,

0 Сантиментална разходка
Promenade sentimentale,

6 Есенна песен
Chanson d’automne,

0 Час за среща
L’heure du berger,

0 Славеят
Le rosignol,

0 Господин Прюдом
Monsieur Prudhomme,

5,7 Серенада
Sérénade,

0 Епилог
Épilogue,

Из „Галантни празници“

5,6 Лунна светлина
Clair de lune,

5 На разходка
À la promenade,

0 Сред природата
Sur l’herbe,

5 Раковините
Les Coquillages,

0 Марионетки
Fantoches,

4,3 Фавнът
Le Faune,

5 Коломбина
Colombine,

5 Сантиментална беседа
Colloque sentimental,

Из „Добрата песен“

5,5 Изгрява слънцето…
Le soleil du matin…,

0 Щом зората приижда…
Puisque l’aube grandit, puisque voici l’aurore…,

5 Бяла, луната…
La lune blanche,

0 Пейзажът зад стъклото…
Le paysage dans le cadre des portières…,

0 Настолна лампа, здрач…
Le foyer, la lueur étroite de la lampe,

0 Гълчава в кръчмите…
Le bruit des cabarets…,

5 И тъй — ще бъде светъл летен ден…
Donc, ce sera par un clair jour d’été…,

5 Вървях по пътища…
J’allais par des chemins perfides…,

Из „Песни без думи“

5,7 Сърцето ми сълзи лее…
Il pleure dans mon cœur…,

4,5 Сред безкрайната скука…
Dans l’interminable ennui de la plaine…,

5,5 Сенките на върбите…
L’ombre des arbres…,

0 Белгийски пейзажи
Paysages belges,

5,5 Green
Green,

5,8 Spleen
Spleen,

5,8 Из „Srtreets“
Streets,

5 A Poor Young Shepherd
A Poor Young Shepherd,

Из „Някога и неотдавна“

0 Пиеро
Pierrot,

0 Пиеро
Pierrot,

4 Поетическо изкуство
L’Art poétique,

0 Алегория
Allégorie,

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959