Серия
Мъдрост
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Скъпите ръце са пак пред мене,

мои мънички и мои бели —

след безброй убийствени раздели

и безброй забравени измени,

 

след пристанищата и страните,

след чужбина и теглата в нея

те разтварят ми — ръце на фея —

приказното царство на мечтите.

 

Две ръце — в съня и над душата,

как ли ще й шепнете — кажете, —

докато със злоба гласовете

в ужас див я карат да се мята?

 

Лъже ли видението златно —

с двете ни души в едно събрани,

с майчиното кротко състрадание,

с чувството — и в нас, и необятно?

 

Скъпите терзания, ръцете,

сладка болка, блянове свещени…

О, ръце, ръце, благословени,

всепрощаващия знак сторете!

Край
Читателите на „Скъпите ръце…“ са прочели и: