Серия
Сатурничеки стихотворения
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Promenade sentimentale, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Лъчите си Запад изстреля в прослава

и лилии вятърът тих полюлява,

и те сред тръстиките бледи от скръб

изтляват над гладката езерна глъб.

Сам с мойта печал аз вървях край водата,

вървях под върбите и в миг от мъглата

видение бяло изплува пред мен,

дочух го да стене с гласа примирен

на дивите патици — с колко уплаха

в мъглата студена за път се зовяха

сред тия Върби, дето с мойта печал

вървях край водата; а мракът воал

простря и лъчите умряха сред слава;

ветрецът пак водната шир полюлява

и бледите лилии, в своята скръб

изтлели над гладката езерна глъб.

Край
Читателите на „Сантиментална разходка“ са прочели и: