Серия
Песни без думи
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Le piano que baise…, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 4 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Щастлив, досаден звук от звънък кшвесин.

Петрюс Борел

Целуват крехки пръсти клавесина,

а той светлее в розовия здрач

и музика изящна и старинна,

по-лека от крила и от коприна,

се лута тихо, като сдържан плач,

из стаята, където Тя премина.

Каква е тая люлка, в чийто плен

забравя своите горести душата?

Какво ли искаш в тоя час от мен,

къде политна, плах игрив рефрен,

за да умреш веднага до стъклата,

открехнати към парка свечерен?

Край
Читателите на „Целуват крехки пръсти клавесина…“ са прочели и: