Серия
Другите книги
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Заточеник в Париж с най-тежката присъда,

през тия жарки дни принуден сам да бъда,

В най-простите неща утеха търся днес.

Ей тая уличка… От моя стар кафез

аз виждам всеки ден една и съща гледка

с човешка нищета — бъбривата съседка

едва ли би могла да смае някой друг,

че всички близки са и няма тайни тук.

Градинки се редят отляво и отдясно

и вятърът свисти, разрошва ги ужасно

и хвръкват листите — подплашени ята,

зелено-алени сред здрача и прахта,

извили над дима и яростната врява,

където виното мъжете настървява,

без мирни да стоят дори минута-две.

А аз димя с лула и пиша стихове,

доволен от света с кипежа всекидневен,

и падне ли нощта, заспивам като древен Бог

и нови стихове валят в съня дълбок —

безброй, по-хубави от тия през деня,

с кристалночист възторг, като потоци звънки,

без кухия кънтеж и неизбежни спънки;

с които някой ден ще съм прочут поет —

и от които аз не помня сутрин ред…

Край
Читателите на „Градски изгледи“ са прочели и: