Серия
Мъдрост
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Gaspard Hauser chante, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Гаспар Хаузер пее:

Аз — кроткият сирак, — богат

с очи по-сини от простора,

дойдох в града при всички хора —

видяха в мен наивник млад.

 

На двадесет, все още плах,

В гърдите с трепети неясни,

разбрах — жените са прекрасни,

но аз не съм красив за тях.

 

Не съм храбрец и в младостта —

макар без цар и без родина —

поисках В битка да загина,

но ме отблъсна и смъртта.

 

Аз нямам близък, ни другар,

защо съм се родил тогава…

О, моите мъки кой познава?

Молете се за бедния Гаспар.

Край