Серия
Някога и неотдавна
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


На Жан Мореас

Стрехи и зид варосан, и дълъг сенчест двор

край пътя прашен. Всеки закъсал странник чука

на веселата кръчма с табелката „Сполука“.

Там хляб и черно Вино ти дават без паспорт.

 

Кой пие, кой — захъркал, друг смуче от чибука.

Кръчмарят стар войник е, хлапаци без надзор

жената мие с викот. Надейте влиза в спор,

щом пак се заоплаква или се впусне в клюка.

 

Сред щампи избелели в потаен полумрак

са „Влъхвите“, наблизо до тях „Малек Адел“ е.

И вкусен дъх те лъхва от сготвеното зеле.

 

Чуй! Тенджери, чинии потракват, след което

часовникът започва пак бодрото „тик-так“.

И в ниския прозорец нахлуло е полето.

Край
Читателите на „Кръчмата“ са прочели и: