Серия
Мъдрост
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


                Аз не зная защо

                моят дух уморен

с крило полудяло се носи над тихо море.

                Всичко скъпо за мен

                с крило — как тревожно е то! —

любовта ми покрива над вълните. Защо? Ах, защо?

 

        Чайка в полет печален,

        мисълта ми лети без умора,

        ветровете я люшкат в простора

        и мъки извилата буря притуря

        на чайката в полет печален.

 

                Дух, от слънце пиян,

                от простор, свобода —

в безкрая лети и инстинктът е негов водач.

                И над тая вода

                със залез до края разлян

в сладък сън го унася на ветреца незримата длан.

 

        Често чайката кряска

        и моряците тъй известява,

        сред вълните на вятъра плава

        и гмурне се в миг и веднага избяга

        нагоре, и тъжно закряска.

 

                Аз не зная защо

                моят дух уморен

с крило полудяло се носи над тихо море.

                Всичко скъпо за мен

                с крило — как тревожно е то!

любовта ми покрива над вълните. Защо? Ах, защо?

Край
Читателите на „Аз не зная защо…“ са прочели и: