Серия
Песни без думи
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Dans l’interminable ennui de la plaine…, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Сред безкрайната скука

на равнината

снегът в мрачината

като пясък блещука.

 

От бакър небесата,

мрак като в бездна.

Погледна луната,

и умря, и изчезна.

 

Сякаш облаци черни —

дъбове стари

се носят сред пари

в мрачините вечерни.

 

От бакър небесата,

мрак като в бездна.

Погледна луната,

и умря, и изчезна.

 

Вълци, жално завили,

грачещи врани,

кой днес ще ви брани,

щом смъртта се захили?

 

Сред безкрайната скука

на равнината

снегът в мрачината

като пясък блещука.

Край
Читателите на „Сред безкрайната скука…“ са прочели и: