Серия
Добрата песен
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Le paysage dans le cadre des portières…, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Пейзажът зад стъклото се сменя всеки миг.

Прелита равнината: жълтеещ ечемик,

лъки, стада лениви, самотна полска къща

и сред ужасен грохот в миг нещо ги поглъща,

и стълбовете падат, и жиците по тях

се сплитат като подпис, поставен със замах…

И пара, искри, мирис на въглища и чад.

И сякаш с вой се влачат чудовища отзад,

подгонени с камшици от жили и олово.

И изведнъж — протяжен и жален плач на сова.

Но все едно! Пак плава пред моите очи

видението бяло, сърцето ми хвърчи,

гласът й сладък само за мене чурулика

и името й звънко, прекрасно и велико —

о, стожер здрав на тоя въртящ се бясно свят —

изпълва с нежни звуци пътуващия ад!

Край