Серия
Сатурничеки стихотворения
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Effet de nuit, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Нощта. Дъждът. И свод оловноблед, разкъсан

от кули и зъбци, които в здрача късен

виши готичен град и чезне сред мъгла.

Поле. Бесилка. И съсухрени тела

танцуват жига сред изцъклен мрак, дълбани

от клюновете на рояка стръвни врани,

додето им гризат петите вълци зли.

А тръни щръкнали и див чимшир с бодли

люлеят ужаса на своите голи клони

сред хаоса саждив от мрачни небосклони.

И трима клетници с окови — под конвой,

безкръвни, боси сред плющящия порой,

забучил щикове в подскачащата брана

от саби вдигнати и святкащи в закана.

Край
Читателите на „Видение в нощта“ са прочели и: