Серия
Песни без думи
Включено в книгите:
Оригинално заглавие
A Poor Young Shepherd, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


 

Целувката оса е,

треперя от зори,

а и в съня дори

край мене тя витае.

Целувката оса е!

 

Но пак обичам Кет —

с очите и големи,

по-тъмни от бадеми,

с лик издължен и блед.

Ах, как обичам Кет!

 

Днес Валентинов ден е!

Ах, как да ида сам

при Кет? Човек от срам

къде ли да се дене,

а Валентинов ден е!

 

Ще бъда аз сгоден

за Кеш — добре го зная!

Но как да чакам края,

да страдам всеки ден,

все още несгоден…

 

Целувката оса е,

треперя от зори,

а и в съня дори

край мене тя витае.

Целувката оса е!

Бележки

[0] Бедното пастирче (англ.). — Б.пр.

Край
Читателите на „A Poor Young Shepherd“ са прочели и: