Включено в книгата
Оригинално заглавие
Gravity’s Rainbow, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Корекция и форматиране
NomaD (2020 г.)
Форматиране
cattiva2511 (2020 г.)

Издание:

Автор: Томас Пинчън

Заглавие: Гравитационна дъга

Преводач: Красимир Желязков

Година на превод: 2020

Език, от който е преведено: английски

Издател: Читанка

Година на издаване: 2020

Тип: роман

Коректор: NomaD

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/13338


□ □ □ □ □ □ □

„Криптозам“ е патентована разновидност на стабилизирания тирозин, разработена от „СИ Фарбен“[1] като част от договора за изследвания сключен с ВКВС[2]. Приложен е активиращ реактив, който в присъствието на някаква съставка от семенната течност, досега (1934 г.) все още неидентифицирана, способства за преобразуването на тирозина в меланин, тоест кожен пигмент. В отсъствието на семенна течност „Криптозам“ остава невидим. Никой друг известен реагент, от тези, които са достъпни на разузнавачите при полеви условия, не може да преобразува „Криптозам“ във видим меланин. При прилагането му за криптографски цели се препоръчва към съобщението да бъде включено и съответно възбудително средство, което със сигурност да предизвика ерекция и еякулация. Неоценима помощ ще представлява подробното изучаване на психосексуалния профил на получателя.

Проф. д-р Ласло Джамф,

„Криптозам“[3] (рекламна брошура), „Агфа“, Берлин, 1934 г.

Илюстрацията върху дебела и плътна кремава хартия, под надписа с черни букви GEHEIME KOMMANDOSACHE[4], е направена с перо и мастило, рисунъкът е много изящен и фин, донякъде в стила на фон Байрос или Биърдсли[5]. Жената е точно копие на Скорпия Мосмун. Стаята е такава, за каквато са говорили, но никога не са виждали в действителност, стая, в която биха искали да живеят някога, с вътрешен басейн и висок до тавана копринен шатър, направо декор за филм на Де Мил[6], грациозни лъщящи от масло прислужници, намек за обедна светлина идваща отгоре, Скорпия изтегната сред големи пухкави възглавници, натъкмена точно с корсета от белгийска дантела, тъмните чорапи и обувките, за които той бе често бленувал, но никога…

Не, не бе споделил това с нея, разбира се. Изобщо никому не бе казвал. Подобно на всеки израснал в Англия младеж, в присъствието на определени фетиши той откликваше с автоматична ерекция, последвана от повторна реакция на срам заради тези свои нови рефлекси. Възможно ли е някъде да има негово досие, има ли вероятност Те (Те?) някак да са успели да наблюдават всичко, което той е видял и прочел от пубертета насам… иначе откъде биха могли да знаят Те?

— Ш-ш-т-т — мълви тя. Пръстите й леко поглаждат нейните дълги мургави бедра, голите й гърди се надигат от края на дантелите. Лицето й е обърнато към тавана, но очите й пронизват Пиратовите, издължени, присвити от похот, между гъстите мигли проблясват две точки светлина… — Ще го напусна. Ще дойдем тук и ще живеем. Ще се любим до безкрай. Аз съм твоя, знам това отдавна… — Езикът й облизва леко мъничките заострени зъби. Мъхнатата й путка е в центъра на светлината и в устата му има вкус, който той ще почувства отново…

Е, Пирата замалко да се провали, едва успява да извади кура си от панталоните и започва да изстрелва бели пръски из цялата стая. Все пак запазва достатъчно сперма, за да натърка приложеното към рисунката празно листче хартия. И тогава бавно, през седефения воал на спермата му изниква оцветеното в негърско кафяво известие за него: съставено чрез просто нихилистко разместване[7], чиито ключове той почти отгатва. По-голямата част от съобщението той разшифрова наум. Посочено е място, време, час, молба за помощ. Той изгаря посланието изпратено от високо над земната атмосфера, спасено от нулевия меридиан на Земята, но запазва рисунката, х-м-м, и измива ръцете си. Простатата го наболява. Тук има нещо повече от видимото на пръв поглед. Той няма към кого да се обърне за помощ или да призове: трябва да отиде там и да разкрие отново агента. Съобщението е равносилно на заповед от най-високо ниво.

Някъде отдалеч, през шума на дъжда, долита трясъка на поредната взривяваща се германска ракета. Третата за днес. Ловуват в небето, като Вотан[8] и неговото смахнато войнство.

Ръцете на Пирата, като роботизирани започват да ровят из папки и чекмеджета в търсене на необходимите разписки и формуляри. Тази нощ няма да има сън. Навярно дори няма да има възможност за чаша чай или цигара пътьом. Защо ли?

Бележки

[1] Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft (нем.) — Акционерно Сдружение по Интереси в Химическата Промишленост, накратко СИ Фарбен. Най-големият промишлен картел в Германия през 1930-те и 1940-те, обединение на най-големите германски химически корпорации, най-крупното частно предприятие в Германия, контролиращо голяма част от химическата промишленост на Германия. През ІІ Световна война на предприятията на ИГ Фарбен се падат 100% от производството на изкуствен каучук, 95% от отровните вещества, 90% от пластмасите, 84% от магнезия, 84% от взривните вещества, 70% от оръжейния барут. В заводите на картела бил широко използван принудителен труд на затворници. — Б.пр.

[2] OberKommando der Wehrmacht (нем.) — Върховно командване на въоръжените сили (в нацистка Германия). — Б.пр.

[3] Kryptosam: от „kryptos“ (гр.) — скрит и „samen“ (нем.) — сперма. Тук се явява като форма на тирозин — ароматична хомоциклична аминокиселина. Тирозинът е прекурсор на пигмента меланин, т.е. в кожните клетки се превръща в меланин, който контролира пигментацията на кожата, от светла в тъмна. — Б.пр.

[4] Строго поверителен документ (нем.). — Б.пр.

[5] Франц фон Байрос (1866–1924) — австрийски художник от епохата на декаданса, известен със своите еротични гравюри в стил модерн. Обри Винсънт Биърдсли (1872–1898) — английски художник-график, илюстратор, декоратор, поет, един от най-видните представители на английския естетизъм и модерн през 1890-те. Отличителна черта на неговите рисунки е изтънчената еротичност. — Б.пр.

[6] Сесил Блаунт Демил (1881–1959) — американски актьор, режисьор, продуцент, чиято филмография наброява 70 филма (неми и звукови). Признат е за основател на холивудската филмова индустрия. Филмите му се отличават с епични мащаби, кинематографична помпозност, разкошни декори и костюми. Много критици го определят като „поет на пищните бани“, тъй като във всеки негов филм има сцени разиграващи се в разкошни бани. — Б.пр.

[7] Т.нар. „нихилистки шифър“. В история на криптографията шифърът на нихилистите е ръчен (не машинен) симетричен шифър, първоначално използван от руските Нихилисти през 1880-та година за организиране на терор срещу царския режим в Русия. При него буквите са замествани с цифри. — Б.пр.

[8] Вотан — германски бог. В тевтонската митология Вотан е „преди всичко подстрекател на битки и войни“, при когото се връщат падналите в бой. Докато броди из небето, Вотан е придружен от неговото „яростно множество“, Wütende Heer (нем.) — вилнееща армия. В по-късните немски легенди фигурира като предводител на т.нар. „необуздан лов“ на душите на мъртвите воини. В скандинавската митология му съответства Один. — Б.пр.