6 Едно

0 Те

5 Да

0 Да

0 Вяра

0 Сън

5 Те

0 Тя

3 Там

0 Те

0 Тя

0 Вода

0 Блус

0 Тя

0 Там

0 Днес

0 Бяло

5 Сън

5 Днес

0 Тя

0 Те

0 Те

0 Мак

0 Днес

6 Миг

6 Той

4 Той