Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 18 гласа)
Основна корекция
ira999 (2008)
Сканиране
Ивайло Маринов
Начална корекция
Надежда Иванова

Издание:

Любомир Константинов Сагаев. Книга за операта

Четвърто допълнено и преработено издание

Държавно издателство „Музика“, София, 1983

 

Редактор Николай Николов

Художник Григорий Зинченко

Технически редактор Лорет Прижибиловска

Коректори София Овчарова Мина Петрова

 

Дадена за набор на 9. XI. 1982 г.

Подписана за печат на 27. V, 1983 г.

Излязла от печат на 25. VI. 1983 г.

Печатни коли 44. Издателски коли 36,96. Условни издателски коли 56,29.

Формат 32/84/108. Тираж 60101. Издателски № 1244.

Литературна група III-8.

Код 09-9538571611/7090–18–83

Цена 4,46 лева.

Печат: ДПК „Д. Благоев“

ISBN: 954-8004-21-6


Висарион ШЕБАЛИН
1902–1963

Шебалин е виден представител на съветската музика. Неговият принос като композитор и педагог е значителен. Творческото му наследство заема определено място в съветската музика. Написал е оперите „Укротяване на опърничавата“ и „Слънце над степта“, четири симфонии, вокално-симфоничната поема „Ленин“, две кантати, голям брой камерни произведения — струнни квартети, триа, сонати, от които голяма популярност си е спечелил Струнен квартет №5 — Славянски, много песни, филмова музика, сценична музика, оркестрови пиеси и др. Извънредно голяма дейност развива Шебалин като педагог. В продължение на дълги години той е професор в Московската консерватория, а няколко години е бил и неин ректор. Той е учител на много съветски композитори, между които и такива майстори като Тихон Хренников, Спадавекия и др.

Висарион Шебалин е роден на 11 юни 1902 г. в гр. Омск. Музикалното си образование получава в музикалното училище в родния си град, а после в Московската консерватория, в която постъпва през 1923 г. Първите си композиционни опити прави като ученик, а през студентските си години създава вече и зрели произведения като Първата симфония — Първия и Втория струнен квартет, песни и др. През 1928 г. Шебалин завършва с отличие консерваторията и името му е вписано в почетната дъска. Още същата година той става преподавател в консерваторията и като професор по композиция работи до края на живота си.

Отначало Шебалин става известен като композитор на симфонична и камерна музика, но постепенно започва да пише и в другите жанрове. В областта на сценичната музика той създава много произведения, които се радват на добър успех. Филмовата му музика се отнася преди всичко към музикални кинокартини. През 1940 г. се изнася с голям успех неговата оперета „Годеникът от посолството“. В същата година композиторът преработва и дописва някои сцени от популярната опера на Гулак-Артемовски „Запорожец отвъд Дунава“. Първата си опера Висарион Шебалин написва сравнително късно — през 1955 г. Това е „Укротяване на опърничавата“, която се посреща топло от публиката и критиката. Две години по-късно той поднася на слушателите и второто си произведение от този вид „Слънце над степта“, с тематика от времето на гражданската война. В този жанр трябва да се отбележи и работата му по завършването и отредактирането на комичната опера на Модест Мусоргски „Сорочински панаир“.

Висарион Шебалин умира на 28 май 1963 г. в Москва.