Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 18 гласа)
Основна корекция
ira999 (2008)
Сканиране
Ивайло Маринов
Начална корекция
Надежда Иванова

Издание:

Любомир Константинов Сагаев. Книга за операта

Четвърто допълнено и преработено издание

Държавно издателство „Музика“, София, 1983

 

Редактор Николай Николов

Художник Григорий Зинченко

Технически редактор Лорет Прижибиловска

Коректори София Овчарова Мина Петрова

 

Дадена за набор на 9. XI. 1982 г.

Подписана за печат на 27. V, 1983 г.

Излязла от печат на 25. VI. 1983 г.

Печатни коли 44. Издателски коли 36,96. Условни издателски коли 56,29.

Формат 32/84/108. Тираж 60101. Издателски № 1244.

Литературна група III-8.

Код 09-9538571611/7090–18–83

Цена 4,46 лева.

Печат: ДПК „Д. Благоев“

ISBN: 954-8004-21-6


Алберт ЛОРЦИНГ
1801–1851

Лорцинг е немски оперен композитор от първата половина на XIX в. Неговото творчество допринася значително за оформянето на немския оперен стил и за демократизацията на немската музика. Изкуството на Лорцинг е ярко национално. Започнал творческия си път под влиянието на Моцарт и Вебер, той достига до свой самобитен музикален език, отличаващ се с богатството на мелодията, достъпност и емоционална наситеност. В немската комична опера той внася и черти от буйния темперамент на италианската, и от лиризма на френската комична опера. Така неговото творчество я обогатява не само с нови произведения, но и по форма и изразни средства.

Алберт Лорцинг е роден на 23 октомври 1801 г. в Берлин в семейството на пътуващи оперни артисти. Той отрано проявява своята изключителна музикалност и обиква театъра, като опознава в тънкости сценичното изкуство. Въпреки че животът, който води семейството, не му позволява да получи системна музикална подготовка, Лорцинг успява да овладее много добре музикалната теория. На 20 години той участвува в тенорови партии в оперния театър на родителите си и по същото време написва първите си произведения. През 1824 г. в Кьолн поставят първата му опера „Али паша от Янина“, композирана върху собствен текст. Особено продуктивен композиторът става след 35-годишна възраст, когато създава и най-ценното от творчеството си. Приживе Лорцинг не е достойно оценен като творец, въпреки че оперите му „Цар и дърводелец“ (1837), „Бракониерът“ (1842), „Ундина“ (1845), „Оръжейникът“ (1846) и др. са играни на много места в Германия.

Тежкият живот на Алберт Лорцинг не му попречва да напише над 20 опери. Най-ценното от всичко са комичните и битовите, изградени върху основата на немския зингшпил. В някои произведения са изразени неговите патриотични и революционни възгледи — операта „Регина“ (1849), изнесена 50 години по-късно. Лорцинг сам взема участие с един от синовете си в революцията от 1848 г. Други по-значителни негови опери са: „Ханс Сакс“ (1840), чийто сюжет е използуван от Вагнер в операта му „Нюрнбергските майстори-певци“, „Казанова“ (1841), „Великият адмирал“ (1847), „Оперна репетиция“ (1851) и др. Лорцинг умира на 21 януари 1851 г. в Берлин.