Сън с флейта

(Немски разказвачи от XX век)

Лион Фойхтвангер (1884–1958) — Германия

Йозеф Рот (1894–1939) — Австрия

Бертолт Брехт (1898–1956) — Германия

Ерих Кестнер (1899–1974) — Германия

Хайнрих Бьол (1917–1985) — Германия

Издание:

Сън с флейта. Антология

Немски разказвачи от XX век

 

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

 

ISBN-10: 954-304-270-5

ISBN-13: 978-954-304-270-8

 

Източник: Антология. Сън с флейта. Немски разказвачи от XX век (http://darl.eu/dichter/dichter.htm#x)

Източник: Антология. Сън с флейта. 130 немски разказа от XX век (http://liternet.bg/ebook/syn_s_fleita/index.html)