Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,8 (× 19 гласа)
Сканиране и начална корекция
etsatchev (2011)
Допълнителна корекция
kalinach (2013)
Допълнителна корекция
taliezin (2013)
Допълнителна корекция
Диан Жон (2015)
Допълнителна корекция
moosehead (2019)

Издание:

Цончо Родев. Мечът на непримиримите

Редактор: Георги Величков

Художник: Стефан Марков

Худ. редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Пегров

Коректор: Александра Хрусанова

Издателство „Български писател“

ДП „Т. Димитров“ — София


Приложение ІІ
Обяснения на древните географски имена

Адрианопол — днес Одрин (в Турция).

Анхиало — Поморие.

Бдин (Бъдин) — Видин.

Белятово — крепост, която се е намирала не много далеч от Пловдив на север в планината, но точното й място не е установено.

Берое — Стара Загора.

Браничево — гр. Косталац (в Югославия).

Веригава — старославянското име на Стара планина.

Ветрин — селище с неопределено местоположение; допуща се, че се касае за днешното с. Ветрен, Силистренско.

Вичина — гр. Мачин, разположен на Дунава в Северна Добруджа.

Вратица — Враца.

Главиница — крепост с неустановено местоположение; повечето изследователи (напр. Златарски) са на мнение, че се е намирала край Тутракан, но във всички случаи на реката, а не на мястото на днешното село със същото име; в книгата приемаме, че Главиница е била разположена на Дунава, някъде по средата между Русе и Тутракан, приблизително около с. Ряхово.

Голое — крепост при с. Лазарево, Карнобатско.

Голяма Скития — днешна Южна Украйна (СССР).

Диампол — Ямбол.

Дръстър — Силистра.

Еврос — р. Марица.

Истър (Истрос) — р. Дунав.

Кипсела — гр. Ипсала (в Турция).

Константинопол (Константиновград) — Цариград (Истанбул).

Констанция — Кюстенджа (в Румъния).

Лардея — крепост в местността Хисарлъка край Карнобат.

Левунион — хълм до устието на Марица (на турска територия).

Мавропотамос — р. Екрене, приток на Марица.

Малка Никея (по български Никица) — гр. Хавса, югоизточно от Одрин.

Малка Скития — Добруджа.

Маркели — крепост, която се е намирала вероятно при с. Войника, Ямболско или в м. Хисарлъка, югозападно от Карнобат.

Месемврия — Несебър.

Нукесри — крепост вероятно при с. Новград, Русенско.

Паристрион — днешна Северна България с цяла Добруджа.

Перитор — град със същото име в Беломорска Тракия (Гърция).

Плъвдив — Пловдив.

Подунавие — българското название на Паристрион (виж там).

Преславец — средновековен български град в Северна Добруджа, разположен на Дунава приблизително там, където започват разклоненията на делтата й.

Проватон — гр. Провадия, северно от Одрин (в Турция).

Редестос — гр. Родосто (в Турция).

Средец — София.

Стенимахос — крепост край Асеновград.

Стохълмие — областта Лудогорието.

Тмутаракан — Тутракан.

Тонзос — р. Тунджа.

Топлицос — византийска крепост на р. Марица с неуточнено местоположение; някои изследователи приемат, че навярно се намирала в околностите на Хасково.

Филипопол — Пловдив.

Харвупол — гр. Айребол (в Турция).

Хем (Хемус) — Стара планина.

Хировакхи — вероятно гр. Чаталджа (в Турция).

Хръсград — Разград.

Край