Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,8 (× 19 гласа)
Сканиране и начална корекция
etsatchev (2011)
Допълнителна корекция
kalinach (2013)
Допълнителна корекция
taliezin (2013)
Допълнителна корекция
Диан Жон (2015)
Допълнителна корекция
moosehead (2019)

Издание:

Цончо Родев. Мечът на непримиримите

Редактор: Георги Величков

Художник: Стефан Марков

Худ. редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Пегров

Коректор: Александра Хрусанова

Издателство „Български писател“

ДП „Т. Димитров“ — София


Приложение І
Обяснения на непознатите думи

Апокриспарий — императорски или царски пратеник; лице, натоварено с дипломатическа мисия.

Алагатор — началник на военен конен отряд; офицер от кавалерията.

Архон — началник на военен отряд; офицер.

Аспра — дребна сребърна монета.

Банда — военна част във византийската армия в състав 4000 души.

Бомбицин — предшественик на съвременната хартия.

Вестарх — висша длъжност във Византия с функции в администрацията и войската, на осмо място в йерархията на империята (като първите четири са се давали само на членове на императорското семейство).

Дамга — особен личен знак; печат.

Декарх — десетник.

Дромон — средновековен кораб с платна и три реда гребци.

Друигарий на флота — главнокомандуващ морските сили на Византия.

Друнга — военна част в състав 200 души (5 друнги = 1 банда).

Дукат — златна венецианска монета с висока стойност.

Дукс — управител на по-малък град. (Сравни кефалия.).

Ескувити — гвардейска част във Византия. Гвардията се състояла от 4 тагми по 4000 души, наречени съответно схоларии, скувити, аритми и иканати.

Зарев — месец август по старославянския календар.

Иканати — гвардейска част във Византия. (Виж ескувити.).

Катепан — управител на област.

Кастрофилакс — началник на крепост (на крепостната стража).

Кафтан — дългопола мъжка дреха, носена от прабългарите.

Кемер — кожен пояс, носен под дрехите, за пазене в него на пари и ценности. Тюркска дума, дошла в бълг. език през турския.

Кесар — титла на императоровия брат или на друг негов много близък роднина.

Кефалия — управител на голям град, който имал функциите и на управител на околността, обединяващ в себе си административната, съдебната и военната власт.

Комес — началник на друнга във византийската войска. (Виж друнга.).

Костенурка — обсадна машина; дървен навес, покрит с мокри кожи, за достигане и подкопаване крепостни стени. Костенурка можело да се образува също като предните и страничните редици на обсадителите държали щитовете си един до друг, а вътрешните — над главите си.

Кука — обсадна машина с дълго рамо за разрушаване на зъбери и стени.

Купец — търговец.

Листопад — месец октомври по старославянския календар.

Литавър, литавра — ударен музикален инструмент, състоящ се от металическо полукълбо с опъната кожа, по която се удряло с пръчки.

Литра — мярка за злато, равна на 72 номизми. (Виж номизма.).

Логотет — висша длъжност, отговаряща на пръв министър или канцлер.

Логотет на дрома — главен ковчежник на войската.

Магнаурска школа — прочуто средновековно училище в Цариград, основано от император Варда. В него са учили и българи: Симеон, Кирил (Константин — братът на Методий), Йоан Екзарх и др.

Мириобиблион (буквално: „безбройно число книги“) — огромна библиотека в Цариград, събрана от патриарх Фотий.

Номизма (наричана още перпера) — византийска златна монета с тегло 4,48 грама. (Сравни литра.)

Овен — металически накрайник на тарана, изработван обикновено във вид на глава на овен. (Сравни таран.).

Патриций — представител на благородничеството и богатата класа.

Перпера — виж номизма.

Побирчия — служител, който събира данъците.

Поприще — стара мярка за разстояние, равна на 1000 стъпки (около 300 метра).

Протостратор — висш военачалник.

„Седем свободни изкуства“ — седем основни дисциплини, преподавани в Магнаурската школа. Делели се на „тривиум“ (граматика, риторика и диалектика) и „квадриум“ (аритметика, геометрия, астрономия и музика). Освен тях в школата се изучавали също философия и произведенията на древните писатели.

Стадия — мярка за разстояние, в различните епохи между 178 и 200 м.

Сушец — месец март по старославянския календар.

Схоларии — гвардейска част във Византия. (Виж ескувити.).

Таран — обсадна машина за пробиване отвор в стената на крепостта.

Тема — голяма административна област във Византия; покорените български земи били разделени в четири теми.

Тиара — корона с удължена форма, каквато са носили византийските императори, а днес — папата.

Тревен — месец май по старославянския календар.

Турма — военна част във византийската армия в състав 5000 души (турма = 5 банди = 25 друнги).

Тълмач — преводач.

Фибула — игла за закопчаване; украшение, което служи и за закопчалка — имало особено разпространение в античността и Средновековието.

Фолиант — голямоформатна книга с размер половин печатарски лист.

Хекатомба — жертвоприношение на сто животни в древна Гърция. Преносно — унищожаване на голям брой хора.

Цънгар — обущар.

Чревен (= червен) — месец юли по старославянския календар.