Лична страница на moosehead

Дадени оценки 570
Дадени коментари 12

После усети нещо — беше хладната бяла светлина. Луната се издигна високо, малко кръгче светлина проникна в силоза и запълзя бавно по тялото на Том. Тогава, чак тогава ръката му се поотпусна. Бавно, внимателно, ослушвайки се в спящите край него, Том извади ръка. Поколеба се, затаи дъх и тогава, изчаквайки още миг, отвори длан и разглади малкото късче рисувано платно.

Целият свят спеше в лунната светлина.

А там, на дланта му, беше Усмивката.

Загледа се в нея на бялото осветление от полунощното небе. И си мислеше тихичко отново и отново: Усмивката, прекрасната Усмивка.

Цял час след това той все още я виждаше, дори след като я сгъна внимателно и я скри. Затвори очи и Усмивката си беше там в тъмното. И си беше все още там, топла и нежна, когато той заспа и светът мълчеше, а луната се издигна и след това се спусна по студеното небе към утринта.

 

„Усмивката“

Рей Бредбъри

Подготвяни текстове

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
сам Инфо Загадката на остров Тьокланд (корекция) Хоан Мануел Хисберт
75%
сам Инфо Господарка на Империята (корекция) Реймънд Фийст За добавяне
сам Инфо Граалът (корекция) Робърт Дохърти За добавяне
сам Инфо Сфинксът (корекция) Робърт Дохърти За добавяне
сам Инфо Файл Прекрасният ден Е. С. Тъб
39%
екип Инфо 2 Файл В страната на легендите В. Маркова, Н. Гарская, С. Прокофиева Коригира се
сам Инфо Том 3 — Зимата на нашето недоволство, Пътешествия с Чарли, Есета и писма Джон Стайнбек
5%
сам Инфо Съчинения Никола Вапцаров
11%

Сканирани или обработени текстове

Общо: 4410