Поезия

Сваляне на всички:
[±]

Димитър Донев е роден през 1939 г. в с. Стърмен, Русенско. Завършил ВИИИ „Николай Павлович“ през 1967 г. при проф. Веселин Стайков. Работи предимно в областта на илюстрацията и оформлението на книгата. Участва в общи и други художествени изложби у нас и в чужбина. Награждаван е за поезия и графика. Член на СБХ.