Книги в категория „Съвременна българска поезия“

Корица
Мисли, надживели вековете
Афоризми, сентенции, народни мъдрости, лични мнения, съждения и умозаключения, епиграми и епитафии