Чудомир
Съчинения в три тома • Том трети

(Спомени, пътеписи, статии и бележки)

Спомени

Статии, изказвания, бележки

Казанлък и неговото минало

6 Крън

5 Змей

Селища

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981