Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Очерк
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2011)

Издание:

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома — том 3

Подбор: Петър Пондев, Серафим Северняк

Редактор: Татяна Пекунова

Художествено оформление: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Куртева

Издателство „Български писател“, 1980

ДПК „Димитър Благоев“, 1981


1860: сене майя 1-ий в тази страница ще билежа житието си през живота.

1860: майя 1-ий. Сидях даскал 1 година в с. Хасат за гроша 500 и ма раниха.

1861: октомврий 26-ий. Сидях чирак при мастор Михаля Тодоров години сичко 3 и 6 месици.

1864: майя 20-ий. Сидях бакалин при Иванча Пенков години 2. Първа плата 300 гро., втора 500 гроша.

1866: авгос 2-ий. Излязох на дюкян да работя занаята Кондоражилак.

1874: майя 4-ий. Направих сватбата си тази година.

1877: година юлий 20-ий. Билежа страданията в тази година благодаря на Бога дето са освободихме от турското иго сас помощта на Цар Александър II-и император всеросийски. Бог да го прости, вечна му памят. В същий ден на 20 юлия 1877 год. в този ден избягахме от града Казанлък за да ни попадним в турски ръце избягахме вечерта часа по (2) по турски сас (2) дичица Иванчо и Петю. Бог да ги прости. Спахме над селото Хасат при чошмата. На утрото отидохме в село Шипка. На Балкана шипченски спахме 4 дена; оттам заминахме в селото Хетарят, сидяхми до Богородични пости оттам в Габрово. Сидяхми 3 дена; оттам отидохми на Царюва ливада до Богородица бяхми в кърат. От там отидохми в Дряново, сидяхми до рождество Христово че тогава са освободихме от тегло и от въшки и додохми си в града.

 

(Публикуван във в. „Казанлъшка искра“, XIV, бр. 297 от 15.I.1937 г.)

Край