Гео Милев
Избрани съчинения в 5 тома — том 4

(Избрани поетически преводи)

Френски поети

Белгийски поети

Издание:

Гео Милев. Избрани съчинения в 5 тома — том 4: Избрани поетически преводи

Издателство „Захарий Стоянов“, София

ISBN: 954-739-885-7