Романтиците желаят да смъкнат от предметите патината на навика и светът да блесне в ярки краски като през първия ден на сътворението. С други думи, в делника те искат да намерят измеренията на новото и невижданото, така както ги намират и чрез средствата на фантастичното.

Особено място в романтическата вселена заема любовта. Любовта е и земна, и небесна; тя е природа, но тъкмо природа, която, в съгласие с романтическите изисквания, отвежда към висшите сфери. Любовта е принципът на морала.

Съдържание

Английски поети романтици

Немски поети романтици

Френски поети романтици


Информация

Издание:

Западноевропейски поети романтици. Антология

Издателство „Отечество“, 1988

Съставител и автор на бележките: Людмила Стефанова

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Снежана Бошнакова

История

  1. — Добавяне