Включено в книгите:
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2009 г.)

Издание:

Западноевропейски поети романтици. Антология

Издателство „Отечество“, 1988

Съставител и автор на бележките: Людмила Стефанова

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Снежана Бошнакова


В екота на оргела или в шума на ветровете,

в блещукането на звезда или на капчица дъждовна,

във всички диреше те тя и те отгатваше във всичко,

        без никога да те намери.

 

Намери те подир това, намери те и те изгуби

на неспокойния живот отново в битката сурова,

защото продължава тя да те отгатва и те дири,

        без никога да те намери.

 

Но знае: съществуваш ти, не си една надежда празна,

неназовима красота, но съвършена и едничка,

И тъй живее скръбна тя, защото винаги те дири,

        без никога да те намери.

Бележки

[0] Оргел — орган (муз. инстр.) Б.пр.

Край