Включено в книгите:
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2009 г.)

Издание:

Западноевропейски поети романтици. Антология

Издателство „Отечество“, 1988

Съставител и автор на бележките: Людмила Стефанова

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Снежана Бошнакова


До изгрев бурята не мина —

тук сякаш вечно е била!

Измете улици, комини

като неканена метла.

 

Една девойка мина стройна,

но колко плахо гледа тя!

Горят ланити неспокойно —

от вятър пламнали цветя.

 

Насреща иде момък китен,

той слисан е и възхитен е.

Очи се срещат със очите —

тъй радостни и тъй смутени…

 

Той сякаш пита я в почуда

кога е плитките навила —

нали нощеска буря луда

разбърка ги с такава сила…

 

И още гледа и бленува

целувките на свойта мила,

следи я с поглед развълнуван,

а тя отдавна се е скрила.

Край
Читателите на „Среща“ са прочели и: