Включено в книгите:
Оригинално заглавие
El arpa, ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2009 г.)

Издание:

Западноевропейски поети романтици. Антология

Издателство „Отечество“, 1988

Съставител и автор на бележките: Людмила Стефанова

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Борис Бранков

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Снежана Бошнакова


Във къта тъмен на салона,

забравена досущ от всички,

безмълвна и от прах покрита,

        лежеше арфа.

 

О, колко ноти спяха в нея,

тъй както птичка спи на клона,

очаквайки ръката бяла

        да ги изтръгне.

 

Тъй колко пъти вдън душата

спи — мислех — геният незнаен,

очаквайки подобно Лазар

да му рекат: „Стани и тръгвай!“

Край