Серия
Втора възможност (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Paradise, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 231 гласа)

Глава 57

Усмихната, Мередит бавно се събуждаше в леглото на Мат, все още под въздействието на изминалата нощ. Бяха се движили заедно сред гостите, понасяйки добронамерените закачки за продължителната им целувка и сключването на примирие. Беше се наслаждавала да играе ролята на домакиня. А след като гостите се бяха разотишли, хиляди пъти повече се беше наслаждавала да играе в леглото ролята на неговата съпруга. Доверието и всеотдайността, отсъди тя сънливо, явно имаха основно значение при правенето на любов, тъй като снощното любене напълно беше затъмнило всичко друго до този момент.

Слънчевата светлина проникваше в стаята през завесите, тя се обърна по гръб и отвори очи. Само преди малко Мат я беше целунал, преди да излезе да купи кифлички за закуска. Беше й оставил чаша димящо кафе на масичката до леглото. Надигна се и се облегна на възглавниците.

Той влезе в стаята с голям бял плик, сгънат вестник под мишницата и странен, напрегнат израз върху красивото си лице.

— Добро утро — каза тя, усмихвайки се, докато той се наведе и я целуна. — Какво е това? — посочи тя вестника.

Снощи Мат й беше обещал никога да не крие нищо от нея, но в този миг съжаляваше за думите си.

— Това е „Татлър“! — подчерта той. — Видях го, като плащах кифличките на касата. По някакъв начин — добави и неохотно й подаде вестника — са разбрали условията на нашето единадесетседмично споразумение и са ги интерпретирали по техен собствен маниер — гледаше я как се пресегна да го вземе, припомняйки си всяка сензационна публикация за себе си през годините. Знаеше, че такива щеше да има и да я притесняват и в бъдеще, отчасти защото беше омъжена за него, и отчасти поради интереса към техния развод. Като укоряваше донякъде себе си за всичко и очакваше справедлив изблик на гнева й, Мат стоеше пред нея и я наблюдаваше. Погледът на Мередит се спря на скандалното заглавие:

„НАСЛЕДНИЦА ИСКА ОТ СЪПРУГА СИ ПО 113 000 ДОЛАРА ЗА СЕКСУАЛЕН СЕАНС“

— Отначало не можах да разбера откъде са взели тази цифра — обади се той. — После се сетих. Умножили са четирите пъти седмично по единадесет седмици и са разделили петте милиона, които ти обещах. Съжалявам. Ако можех да упражня контрол върху това, аз…

Изведнъж тя захлупи вестника върху лицето си и се разпищя от смях.

— Сто и три-тринадесст х-хиляди долара! — кикотеше се тя, а раменете й се тресяха от смях. Мат с облекчение се усмихна. Той знаеше и разбираше какво правеше тя: беше се изправила лице в лице с нещо, което мразеше, и беше намерила начин да се справи с него.

— Казвал ли съм ти — прошепна той дрезгаво, като се наведе и обгърна раменете й с ръце — колко много се гордея с тебе?

Мередит поклати глава, все още смеейки се, а той издърпа вестника от ръцете й и я целуна по зачервените страни, задушавайки смеха й с устни.

— С-сигурен ли си — пошепна тя, обзета от нов пристъп на смях дори когато обви ръце около раменете му и го притегли към себе си, уверена, че той отново иска да се любят, — че можеш да си позволиш това отново?

— Смятам, че е по джоба ми — опита се да я подразни той, но ръката му потрепери, като приглади един немирен кичур от златистата й коса.

— Да, но сега, когато приех да бъда на постоянна работа при тебе, ще ми даваш ли периодично увеличение на заплатата, над сто и тринадесет хиляди? — пошегува се тя. Ръцете й галеха лицето му, замъглените й очи се впиваха в неговите. — А също и социални осигуровки, и медицинска застраховка и премии?

— Гарантирам ти — обеща той и я обсипа с целувки.

— О, не! — изстена тя. — Ще ме издигнеш много по-високо в тарифната ставка.

Мат заглуши смеха си в шията й. Следващия час те прекараха в опияняващото блаженство на любовта.