Александър Солженицин
Архипелаг ГУЛАГ (69)

(1918–1956
Опит за художествено изследване)

Включено в книгата
Архипелаг ГУЛАГ
1918–1956
Опит за художествено изследване
Оригинално заглавие
Архипелаг ГУЛАГ, –1968 (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Историография
Жанр
Характеристика
Оценка
5,6 (× 38 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция (том 1)
bambo (2007)
Сканиране и разпознаване (том 2)
nextvasko (2008)
Корекция
NomaD (2009)

Издание:

Издателство „Народна култура“, 1994

Редактор: Иван Тотоманов

Оформление: Петър Добрев

Рисунки: Николай Пекарев

Коректор: Здравка Славянова


И СЛЕД ОЩЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

Днес, в изгнание, все пак ми се удаде възможността да доработя на спокойствие тази книга, макар и след като я прочете целият свят. Двадесетина нови още свидетели измежду бившите зекове ме коригираха или допълниха.

Тук, на Запад, възможностите да използувам печатната литература и нови илюстрации са несравними. Но книгата отказва да се попълва с нов материал. Създадена в мрака на СССР на тласъци и с огъня на зековската памет, тя трябва да си остане върху това, върху което израсна.

 

1979 г.

Върмонт