Пеш към звездите

0 Сине

Нрав

0 Глас

0 Гост

0 Укор

0 Ехо

0 Нрав

4 Дума

Ной — Нож

Отбир от непечатаното в книги

Двама с тебе

Издание:

Траян Първанов. Русата волница — душата ми. Избрани стихотворения

ИК „Контакт, 92“, Враца, 2007 г.

Съставителство и редакция: Марин Ботунски