Към текста

Метаданни

Данни

Серия
Ъплифт (3)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Uplift War, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 24 гласа)

Информация

Сканиране
jorio (2009)
Разпознаване и корекция
marvel (2011)

Издание:

Дейвид Брин. Войната на Ъплифта

Избрана световна фантастика, №31

Художник: Петър Христов — „Megachrom“

Американска. Първо издание

Формат: 84/108/32. Страници: 512

ИК „Бард“, 1996

История

  1. — Добавяне

На Джейн Гудал, Сара Харди и на всички други,

които ни помагат най-после да се научим да разбираме.

 

А също на Даян Фоси, който загина в борбата,

за да живеят красотата и могъществото.

Речник и списък на героите

Англически език — най-често използваният език от земянитите — народ, произлязъл от земни хора, шимпанзета и делфини.

Атаклена — дъщеря на тимбримския посланик Ютакалтинг. Водач на Партизанската армия на Гарт.

Библиотека — древен склад на познание. Един от основните фундаменти на обществото на Петте галактики.

Бурурали — последната раса патрон, на която било позволено да наеме Гарт. Наскоро ъплифтирана раса, почти унищожила планетата.

Вълкони — представители на раса, постигнала галактически статут без помощта на патрон.

Галактяни — едни от най-старите пътуващи сред звездите видове, които оглавяват общността на Петте галактики. Много от тях са станали раси патрони, присъединявайки се към древната традиция на Ъплифта.

Гартляни — легендарни обитатели на Гарт — огромни животни, оцелели след епохата на буруралите.

Гейлит Джоунз — шим експерт по галактическа социология. Притежателка на неограничено право за възпроизводство („бяла карта“). Водач на въстанието в града.

Губру — псевдоптицеподобна галактическа раса, враждебна към Земята.

Ифни — От „Инфинити“ (Безкрайност), богиня на късмета.

Коулт — тенанински посланик на Гарт.

Лидия Маккю — офицер от морската пехота на земянитите.

Майор Пратахулторн — земянитски офицер от морската пехота.

Матиклуана — покойната майка на Атаклена.

Меган Онийгъл — планетарен координатор на наетия от Земята колониален свят Гарт.

Нахали — раса, някога патрон на буруралите, платила огромна санкция за престъпленията на своите клиенти.

Пан аргоностес — вид, подложен на ъплифт. Расата клиент на неошимпанзетата.

Пърсти и талец — пръстите на краката на неошимпанзе, запазили известна способност за хващане.

Робърт Онийгъл — капитан от гартската колониална милиция, син на планетарния координатор.

Сер — уважително обръщение към по-старши земянит от двата пола.

Силви — женско неошимпанзе със „зелена карта“.

Синтиани — един от малкото галактически видове, открито приятелски към Земята.

Соро — стара галактическа раса патрон, враждебна към Земята.

„Стрийкър“ — междузвезден кораб с екипаж от делфини, извършил важно откритие в срещуположния на Гарт край на галактиката. Това откритие е причина за настоящата криза.

Сюзерен — всеки от тримата командири на нашественическия губруански корпус. Командирите отговарят за един от трите ресора: Благопристойност, Бюрокрация и Армия. Тримата заедно определят цялостната политика. Сюзеренът е и кандидат за трона на Губру и за пълна сексуалност.

Танду — галактическа раса, враждебна на Земята.

Тенанин — една от фанатичните галактически раси, участващи в настоящата криза. Без чувство за хумор, но прочута с чувството си за чест.

Тимбрими — галактяни, известни с адаптивността си и хапливото си чувство за хумор. Приятели и съюзници на Земята.

Турсиопс амикус — видовото име на ъплифтираните неоделфини.

Ютакалтинг — тимбримски посланик на колониалната планета Гарт.

Фибен Болгър — неошимпанзе еколог, лейтенант в колониалната милиция.

Шен — англически термин за мъжко неошимпанзе.

Шим — англически термин за представител на подчинената раса на неошимпанзетата (мъжки или женски).

Човек — англически термин за човешко същество (мъжко и женско).

Ъплифт — древен процес, чрез който по-стари галактически раси приобщават нови видове към галактическата култура посредством селекция и генно инженерство. Така получените раси клиенти служат на своя патрон за определен период като отплата за възникването си. Статутът на галактическа раса отчасти е определен от генеалогията на патроните и от списъка на техните клиенти, ъплифтираните раси.

ТИМБРИМСКИ ДУМИ И ГЛИФОВЕ

кениране — сетивни глифове и вълни на съпреживяване.

киниулун — глиф на признание за това, „което правят момчетата“.

кухунагара — глиф на отложена неяснота.

к’ху-нон — тимбримска дума за вълконите, които нямат патрон.

к’ху-нон кран — армия от вълкони.

ла’тстуун — интимност на двойки.

лурунану — глиф на проникване за примамване на друг, който да стане подозрителен.

л’ют’цака — глиф, изразяващ презрение към вселената.

нахакиери — висока степен на съпреживяване, при която тимбримите понякога могат да усещат любимите си.

нутурунау — глиф, който помага за отлагане на гийровата реакция.

паланк — свиване на рамене.

рититийс — глиф на състрадание към деца.

сиртуну — въздишка на разочарование.

сюлфф-куонн — очакване на отвратителен номер.

сюлфф’та — радост от решаване на загадка.

тийв’нус — безплодност на общуването.

тотануу — оттегляне от действителността поради страх.

гийрова трансформация — прилив на хормони и ензими, който позволява на тимбримите бързо да променят физиологията си.

ту’флук — неоценена шега.

тутсунуканн — глиф на ужасно очакване.

усунлтлан — защитна мрежа по време на близък контакт.

форнел — глиф на неувереност.

фсу’устурату — глиф на съчувствена веселост.

цунур’тцун — глиф, отбелязващ колко много неща за преживяване са останали.

ш’ха’куон — огледало, което показва на други как изглеждат отвътре.

ш’устру’туун — момиченце, получаващо от родителя си всичко, което поиска.