Избрана световна фантастика

(издателска поредица)

Корица
Пясъчните войни. Книга първа
Да убиеш слънцето. Блус за Лазертаун. Небесният списък на жертвите
Корица
Пясъчните войни. Книга втора
Поздравът на чуждоземеца. Да отвърнеш на огъня. Предизвикателството прието