Йосип Новакович
Курс по творческо писане (1)

(Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък)

Включено в книгата
Курс по творческо писане
Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък
Оригинално заглавие
Fiction Writer’s Workshop, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Учебник
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 5 гласа)
Сканиране
moni777 (2014 г.)
Разпознаване и начална корекция
Steis (2015 г.)
Допълнителна езикова корекция и корекция на форматирането
NomaD (2015 г.)

Издание:

Йосип Новакович. Курс по творческо писане

 

Американска, първо издание

 

Fiction Writer’s Workshop

Copyright © 1995 by Josip Novakovich

 

Превод от английски: Мария Кръстева

 

Отговорен редактор: Иванка Томова

Редактор: Кристина Симеонова

Коректор: Люба Камарашева

Технически редактор: Божидар Стоянов

Предпечатна подготовка: Мирослав Стоянов

Формат 60/90/16

Печатни коли 20,25

 

ISBN: 978-954-28-0500-77

 

Издателство Сиела софт енд паблишинг АД, София

Печатна база Сиела


На Джоузеф и Джанет

Увод

За да бъдеш добър писател, е необходимо да притежаваш парадоксалното качество общителен самотник. Марсел Пруст твърди, че му е нужно да напусне приятелите си, за да бъде истински с тях — когато мислел и пишел за тях, той чувствал, че общуването помежду им е много по-пълноценно и вълнуващо, отколкото при приятелски срещи и събирания.

Писателят трябва да притежава силно чувство за независимост, да бъде самостоятелен и да мисли самостоятелно. Така че, върви напред, работи сам! Тук ще ви дам многобройни съвети, но не е необходимо да се съобразявате с тях. Ще изградите своите собствени принципи най-вече в случаите, когато изразявате несъгласие. Какъвто и съвет да дам в тази книга, която е предназначена за работен семинар по творческо писане, вие можете да го възприемете посвоему — писателят трябва да бъде свободен, когато твори. Трябва и свободен са несъвместими понятия и това е друг парадокс на писането: ако можеш да приложиш няколко принципа на писане и същевременно да съхраниш и разгърнеш своята творческа самостоятелност, ти си постигнал своята цел.

В крайна сметка, пиши по какъвто и да е начин, щом той те кара да се чувстваш свободен. Онова, което преподавателят или колегата от семинара биха отхвърлили като порок, може в хода на практиката да се окаже добродетел.

Така че, преди да продължите четенето на тази книга с нейните творчески задания и съвети за художествено писане, трябва да се оставите на свободния процес на творчеството, да пишете абсолютно всичко в продължение на няколко седмици — и да видите дали ще се появи някаква интересна закономерност. Това направих и аз в началото. Отказах да следвам каквито и да било съвети как да пиша и изписах няколкостотин страници чернови, изпълнени с глупави каламбури и мнения, произволни сюжети и спомени. Не позволявах никой да ограничава стила ми. Струва ми се обаче, че прекалено дълго избягвах съвети и семинари по творческо писане. Някои от уроците, които научих сам, можеха да бъдат усвоени по-бързо, ако бях послушал нечий добър съвет. Ето защо се надявам, че основните принципи на писането на проза, които очертавам тук, наред с упражненията за тяхното прилагане, ще ви помогнат да станете продуктивни белетристи.