Книги в категория „Литературознание“

Корица
Курс по творческо писане
Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък
Корица
Старогръцката литература
Исторически особености и жанрово многообразие