Йосип Новакович
Курс по творческо писане

(Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък)

Това е книга образец на най-доброто, което един курс по творческо писане предлага — основни принципи, които провокират мисълта, и примери от творчеството на класически и съвременни майстори на литературата, които илюстрират разглежданите теми. Всяка глава завършва с упражнения по творческо писане. В тях ще намерите въпроси за самооценка, които ще ви помогнат да изградите представа за своята работа, да придобиете по-внушителен авторски глас и да усъвършенствате собствения си стил.

Задълбочена и красноречива, тази книга е една от най-добрите за преподаване и усвояване на изкуството да пишеш… тя превръща цялостния процес в нещо много по-достъпно и вдъхновяващо.

Даяна Абу-Джабер, Портланд Юнивърсити

В Курс по творческо писане Йосип Новакович не съобщава истини от последна инстанция, нито изброява задължителни правила за създаване на художествен разказ. Той предлага приятелски и полезни съвети на един писател към друг писател.

Мери Грим, Кейс Уестърн Ризърв Юнивърсити

Всеки, който преподава творческо писане, може да извлече истинска полза от тази книга.

Питър Шмит, Маями Юнивърсити

 

На 20-годишна възраст Йосип Новакович напуска Хърватия и се установява в САЩ. Автор е на романа „April Fool’s Day“, на три сборника с разкази („Infidelities: Stories of War and Lust“, „Yolk“ и „Salvation and Other Disasters“) и на два сборника с есета. Негови произведения са публикувани в антологиите „The Best American Poetry“, „The Pushcart Prize Collection“ и „O’Henry Prize Stories“. Носител е на наградата за писатели „Уайтинг“, наградата „Инграм Мерил“ и наградата „Американска книга“. Йосип Новакович е печелил стипендии на „Гугенхайм“ и на „Националния фонд по изкуствата“; бил е писател-резидент в Нюйоркската обществена библиотека. Преподава в Пенсилванския университет.

5,6 Курс по творческо писане
Fiction Writer’s Workshop,

Издание:

Йосип Новакович. Курс по творческо писане

 

Американска, първо издание

 

Fiction Writer’s Workshop

Copyright © 1995 by Josip Novakovich

 

Превод от английски: Мария Кръстева

 

Отговорен редактор: Иванка Томова

Редактор: Кристина Симеонова

Коректор: Люба Камарашева

Технически редактор: Божидар Стоянов

Предпечатна подготовка: Мирослав Стоянов

Формат 60/90/16

Печатни коли 20,25

 

ISBN: 978-954-28-0500-77

 

Издателство Сиела софт енд паблишинг АД, София

Печатна база Сиела