Серия
Бюканън-Ренард (5)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Slow Burn, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,2 (× 184 гласа)

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

Кейт скочи от канапето с надеждата да опита да възстанови поне малка част от достойнството си и да излезе от стаята с високо вдигната глава. Обаче Дилън имаше други намерения. Той я дръпна в скута си.

През следващите десет минути той не каза нито дума. Просто обви ръце около нея, от време на време я потупваше непохватно и приемаше, че ризата му подгизва от сълзите й.

Щом сълзите спряха, започна хълцането. Главата й беше върху здравото му рамо, устните й — притиснати отстрани на врата му. Кейт реши да се стегне и да се дръпне от него.

— Дилън?

Той й се усмихна.

— Какво?

— Не казвай на никого.

— Какво да не казвам?

Дилън мързеливо вдигна кичур от косата й и го остави да се плъзне върху дланта му. Косата й миришеше на кайсии. Беше толкова топла и женствена, а той не спираше да мисли, че единственото нещо между неговите ръце и тялото й е една тънка тениска и шорти.

Не мисли за това. Да, как ли не! Като си казваше да не мисли за това, му стана още по-невъзможно да не мисли.

— Не се тревожи. Никога не се хваля, че съм се целувал с някоя жена. — Той се намръщи. Гласът му беше дрезгав и сърдит.

— Аз още не съм те целунала.

Той трябваше да си възвърне контрола над ситуацията… и над себе си.

— Слушай, няма да кажа на никого, че си плакала. Сега слез от мен.

Тя целуна врата му, като нарочно погъделичка кожата с върха на езика си.

— Кучи син…

Той рязко се дръпна назад, сякаш го беше ударила мълния.

Кейт изтри сълзите от лицето си с опакото на дланите си и също се дръпна.

— Знаеш ли какво мисля? Ти си измамник.

На миглите й блестяха сълзи, те се спуснаха по бузите й. На Дилън внезапно му се прииска да целуне всяка една от сълзите.

— Защо да съм измамник? — попита той.

Тя впери очи в неговите и обясни:

— Обичаш да флиртуваш, когато си мислиш, че си в безопасност, но сега, когато съм… навита — прошепна тя — и вземам инициативата, се разтрепери в ботушите си.

— Аз не нося ботуши, скъпа. — Дилън се ухили. — Треперя в чорапите си.

Ръката му обхвана тила й и нежно я придърпа към себе си. Без да бързат, устните му доближиха нейните. Докосването на устните им промени всичко. Това не бе закачлива кратка целувка. Беше гореща целувка, с отворена уста, с език и много страстна.

Вълна от копнеж прониза Кейт. Тя обви ръце около врата му и го остави да я целува, докато остана без дъх. Усети, че ръката му гали гърба й под тениската. Кога се е озовала там, тя нямаше никаква представа.

Той опита да прекрати целувката, но тя не му позволи, макар да знаеше, че не е добра идея за съблазнява Дилън. Беше много лоша идея. Никога преди не бе си позволявала секс за една нощ, но сега искаше да се загуби в ръцете му и само за една великолепна нощ да се престори, че всичко в живота й е наред.

Неангажиращ секс, нищо повече. Една нощ на бягство, чисто и просто.

О, кого заблуждаваше? В това нямаше нищо просто. Не и за нея. Сексът с брата на най-добрата й приятелка щеше да доведе до куп проблеми. Не можеше да го направи. Утре щеше да изпитва ужасна вина.

Защо трябваше да е толкова консервативна по отношение на секса? Не можеше ли да бъде по-безгрижна? Приятелките й, поне повечето от тях, не смятаха, че е нещо особено да си лягат с различен мъж всяка събота вечер. Но Джордан не го правеше, нито Кейт. Джордан казваше, че уважава тялото си прекалено много, за да го предоставя на някой мъж само за една нощ. Кейт разсъждаваше по същия начин. Трябваше да има чувства, нали така? Не, не, тогава щеше да има обвързване, нали? А тя не искаше това. Кейт можеше да се сети за поне още сто причини да е толкова боязлива, но може би всичко се свеждаше до това, че се ужасяваше от възможността да бъде наранена.

И това признание наклоняваше везните. Определено бе по-безопасно да се въздържа.

Сега, след като бе взела решението си, трябваше просто да го приложи на практика. Трябваше първо да спре да го целува, разбира се, но, боже, колко трудно беше това. Дилън се целуваше удивително добре. Можеше да дава уроци по целуване. Не бързаше, наслаждаваше се на това, което правеше, и бавно изучаваше устата й с езика си.

Кейт не беше сигурна кога е пресякла границата между това да се държи разумно и да иска да го отпрати и това да разкопчава ризата му и да целува почти всеки сантиметър от врата и гърдите му. Тялото му беше топло, стегнато, секси. Пръстите й нежно опипваха назъбения белег на лявото му рамо. Куршумът бе успял да излезе, разкъсвайки сухожилието и мускула, но пропускайки на косъм артерията.

Дилън хвана ръката й и не й позволи да го гали. Пак я целуваше, дълго и настойчиво, и после се опита да спре.

— Кейт, няма да правим това.

Не беше сигурен дали го е чула. Тя хапеше леко ухото му и го побъркваше от желание. После се намести по-удобно в скута му и внезапно дънките му отесняха непоносимо. Той стисна бедрата й, за да й попречи да продължи да се търка отгоре му. Гласът му беше дрезгав, когато каза:

— Ако ще спираме, сега е моментът.

— Да, разбира се.

Тя не му попречи, когато той я вдигна от скута си. Остана права до канапето и опитваше да си поеме дъх, забила поглед встрани. Никога преди целувките не бяха предизвиквали такава реакция у нея, но пък и тя никога не беше целувала Дилън.

И той се изправи. Стояха един до друг, но той беше много по-висок от нея. Взираше се над главата й, докато чакаше тя да го погледне. Ризата му беше разпасана и разкопчана, но той не си направи труда да я напъха в панталона. Сега основната му задача бе да се махне от апартамента, преди да е направил нещо, за което тя после да съжалява.

Не трябваше да се захваща с това. Вярно, че си падаше по Кейт, откакто я видя за първи път. Имаше хубаво тяло, няма спор. Но да я желае, е едно, а да прави секс с нея — друго. Дилън обичаше жените и флиртуването с Кейт беше винаги забавно. Тя може и да създаваше у другите впечатлението, че е изтънчена жена, но той виждаше под фасадата й. По отношение на мъжете и секса изобщо не беше опитна.

Прекара пръсти през косата си. Трудно овладяваше пулсиращото желание да я докосне. Да усети голото й тяло под себе си… да опита вкуса й… да чуе стенанията й от удоволствие… да…

— Трябва да тръгвам.

— Тогава тръгвай. — Кейт протегна ръка и дръпна ризата му. — Освен ако не искаш да останеш. — Тя се взря в очите му и бавно обви ръце около кръста му. От усещането на топлата му кожа й се прииска да направи луди неща.

Само за една нощ. Като в реклама… веднъж в живота… вземи го или си тръгни.

— Кейт, чуй ме. Знаеш, че те желая, но… — Той нежно избута ръцете й от себе си.

— Знам — прошепна тя. — Това е лоша идея. — Тя се дръпна назад, но не откъсваше очи от неговите.

Устните му се спуснаха към нейните и тя потрепери в ръцете му. Сякаш не можеше да й се насити. Бавно повдигна тениската й.

Веднага щом докосна външната страна на гърдите й, усети как тя потрепери и осъзна, че е загубил битката със себе си. Откъсна устни от нейните, целуна врата й и се спусна надолу, повтаряйки си през цялото време да спре.

Вслуша се в собственото си предупреждение за секунда, после се предаде, вдигна я на ръце и я отнесе в леглото й. Устните му се откъснаха от нейните само докато съблече тениската й.

— Това е лудост — прошепна той.

— Лудост за една нощ.

Тя хапеше ухото му, докато събличаше ризата му. Допирът на голите й гърди до неговите я накара отново да потрепери. Тя му помогна да свали дънките си.

Дилън я последва в леглото и я взе в прегръдката си. Ръцете му милваха всеки сантиметър от тялото й. Тя беше не по-малко страстна, отдаваща се, трескаво желаеше да му донесе наслада. Харесваше му усещането за мекото й тяло, притиснато към неговото.

Той се откъсна от нея само колкото да си сложи презерватив и когато беше готов, тя го придърпа в обятията си и отново го целуна гореща, дълбока целувка, която го накара до болка да желае да проникне в нея.

Реакцията й го порази. В ръцете му тя се бе превърнала в дива жена и звуците, които издаваше, бяха толкова секси, че го побъркваха. Той просто искаше да се загуби в нея.

— Не ме карай да чакам повече… моля те — прошепна тя.

Той спусна устните си към ямката под врата й, вдиша чудесното й женствено ухание и проникна в нея. Изръмжа от удоволствието, което бе толкова силно, че си помисли, че ще умре. Чу нейния вик и осъзна, че може да й е причинил болка. Замря неподвижно. Усети колко е напрегната и ако не я познаваше добре, щеше да си помисли, че й е за първи път. Вдигна глава и я погледна в очите, видя страст и сълзи в тях, но преди да каже нещо, тя ги затвори и изви тяло към неговото.

— Мила, заболя ли те? Да не съм…

Ноктите й нежно одраскаха гърба му и тя отново изви тялото си, за да се допре плътно до неговото.

Удоволствието, което той изпитваше, ставаше все по-силно. Тя забързваше ритъма, искаше още и още от него, докато и двамата забравиха света около себе си. Съществуваха само те двамата и в този кратък миг нямаше проблеми, нямаше страхове, нямаше несигурност.

Тя достигна разтърсващ, спиращ сърцето оргазъм малко преди него. Извика и го прегърна силно, предизвиквайки и неговия връх. Кейт не можеше да мисли, не можеше да си наложи да го пусне. Опитваше да си поеме дъх и безуспешно се стараеше да успокои препускащото си сърце.

— О, Кейт — прошепна Дилън. Той се отпусна върху нея и направи болезнена гримаса, когато лявото му рамо се удари в нейното, после бързо прехвърли тежестта си на дясната страна.

Чуваше накъсаното й дишане и се повдигна на лакът.

— Добре ли си? — Вгледа се в очите й и се засмя. — Много си красива, по дяволите.

Преди тя да отговори, той прекара палец по устните й.

— Усещаш ли как бие сърцето ми? Опитва се да изскочи от гърдите ми.

Ръката й се обви около врата му. Тя се наведе и го целуна, пусна го и затвори очи.

— Изтощи ме.

Той целуна основата на носа й и се претърколи настрани. Впрегна цялата си енергия, за да стане от леглото, и накрая успя.

Кейт чу как вратата на банята се затваря зад него. Още бе замаяна от любенето им, но реалността се опитваше да се завърне в главата й. Тя се завъртя настрани, издърпа чаршафа, за да се завие, и намести възглавницата си. Усещаше вкуса му върху устните си. Не мисли за това, каза си. Дръж си очите затворени и опитай да заспиш. Напрегна се, когато чу, че вратата се отваря. Светлината достигна до леглото, но Кейт не погледна назад. Ако той си помислеше, че е заспала, може би щеше да си тръгне. Дали и Дилън вече е възвърнал здравия си разум? Боже, дано той да не съжаляваше за станалото.

Чу го да се прозява и усети как матракът поддава под тежестта му, когато той се върна в леглото. Кейт опита да се завърти, за да го погледне, но той я дръпна към себе си и целуна врата й отзад.

— Спиш ли?

Топлият му сладък дъх погъделичка ухото й.

— Да. — Тя ахна неволно, защото ръката му отново обхвана гърдата й.

— Не ми звучиш заспала.

Кейт не можеше да повярва, но в действителност се чувстваше притеснена да го погледне.

— Какво правиш? — прошепна тя, стискайки възглавницата по-силно, защото той започна да гали гърдите й.

— Любя се с теб. Обърни се към мен, Кейти.

— Но ние… ти си…

— Няма съмнение.

— Не можем…

— Нали е за една нощ?

— Да.

— Нощта не е свършила.