На скъпата памет на моя баща

проф. Велчо Велчев,

който ми вдъхна любов

към руската литература.

П. В.

6 Душевно стар съм аз. И жребий черен…
Я стар душой. Какой-то жребий чёрный…,

0 Небето пак пламти…
На небе зарево. Глухая ночь мертва…,

5 Мълчи душата. Небосводът…
Душа молчит. В холодном небе…,

5 В бели нощи месец ален…
Белой ночью месяц красный…,

0 На църквата пред прага мрак лежеше…
Сгущался мрак церковного порога…,

0 На храма в здрачината бледа…
Там, в полусумраке собора…,

5 Съдбата креташе, подобно стара врачка…
Жизнь медленная шла, как старая гадалка…,

5,4 Аз по заник те чаках самичък…
Мы встречались с тобой на закате…,

5 На кръстопътя…
На перекрестке…,

5,3 Обикни тези вечни блата…
Полюби эту вечность болот…,

0 Блатото е дълбоката орбита…
Болото — глубокая впадина…,

5 Нощната теменуга
Ночная фиалка,

4,5 Шуми панаирът! Проеква тръба…
Потеха! Рокочет труба…,

5,8 Девойка пееше в хора на храма…
Девушка пела в церковном хоре,

5,3 Години минаха, но ти си…
Прошли года, но ты — всё та же…,

6 Отминах залезна позлата…
Я миновал закат багряный…,

5,3 За мен си горестно позната…
Твое лицо мне так знакомо…,

5,5 Последният ден
Последний день,

0 Измама
Обман,

0 Петър
Петр,

0 Пак в небе поаленяло…
Город в красные пределы…,

0 Улица, улица…
Улица, улица…,

0 Над свойта столица всемирна…
Вися над городом всемирным…,

0 Ти минаваш без усмивка…
Ты проходишь без улыбки…,

5,5 Привечер изплува пак тихото слънце…
К вечеру вышло тихое солнце…,

0 Нощ. Градът се успокои…
Ночь. Город угомонился…,

5 Снежната дева
Снежная дева,

4 Когато Вие стоите пред мене…
Когда вы стоите на моем пути…,

6 Тя от студа дойде, поруменяла…
Она пришла с мороза…,

5 Всред дюните
В дюнах,

6 Сред глъчката еднообразна…
Под шум и звон однообразный…,

6 Как тежко за мъртвеца е всред нас…
Как тяжко мертвецу среди людей…,

5,7 Нощ, улица, фенер, аптека…
Ночь, улица, фонарь, аптека…,

4,7 Прозорче свети. Пусто е навън…
Пустая улица. Один огонь в окне…,

5,7 Летят години. Светове летят…
Миры летят. Года летят…,

6 Нощ след нощ… И улица пустинна…
Ночь — как ночь, и улица пустынна…,

5 Ако на този свят безкраен…
Когда, вступая в мир огромный…,

5,8 До прашния прозорец скучно…
Весенний день прошел без дела…,

0 Ти сам сред стаята седиш…
Ты в комнате один сидишь…,

5,3 Към приятелите
Друзьям,

6 Поети
Поэты,

6 Ти твърдиш, че съм хладен, затворен и сух…
Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…,

Издание:

Александър Блок. Нощната теменуга. Избрана лирика

Съставителство и превод от руски: Петър Велчев

Издателска къща „Христо Ботев“, 1992

Редактор: Марта Владова

Художник: Петър Добрев

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Станка Митрополитска

ISBN 954-445-024-6