Серия
Танци на смъртта
Включено в книгите:
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
Ночь, улица, фонарь, аптека…, (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
5,7 (× 17 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2009)
Корекция
NomaD (2009)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Александър Блок. Нощната теменуга. Избрана лирика

Съставителство и превод от руски: Петър Велчев

Издателска къща „Христо Ботев“, 1992

Редактор: Марта Владова

Художник: Петър Добрев

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Станка Митрополитска

ISBN 954-445-024-6


Нощ, улица, фенер, аптека,

безсмислен, дрезгав полумрак.

И дълго да е жив човекът,

е все едно. Без изход пак.

 

Умреш ли, почваш отначало,

и пак се нижат в мрака чер —

нощ, леден вятър над канала,

аптека, улица, фенер.

 

1912

Бележки

[0] Корней Чуковски пише, че когато прелиства поетическите книги на Блок, у него всеки път „възникват множество дребни, старчески, може би никому ненужни, битови спомени“. И в частност — за една петербургска аптека на улица „Офицерска“, където е живеел Блок и е минавал край нея „всеки ден, понякога по няколко пъти. Тя му и била на път и в неговите «Танци на смъртта» е спомената два пъти“. (К. Чуковский. Последные годы Блока. — Записки мечтателей. 1922, №6.)

А Василий Гипиус твърди, че това стихотворение го е „поразило със своята мрачна ирония“ и добавя: „Забележително поетическо постижение ми се стори тази «аптека», която само на пръв поглед е нещо случайно в редицата на нощта, улицата и фенера. Аз казах това на Блок и полу на шега допълних, че ще помня тия стихове още и затова, защото и около нашата къща има аптека. Блок обаче някак много сериозно каза: «Около всяка къща има аптека».“ (В. Гиппиус. Встречи с Блоком. — Ленинград, 1941, №3.)

Знаменитата миниатюра на Блок отдавна е станала знакова за неговата поезия. Мнозина — и поети, и литературоведи — са писали за нея. Специално внимание заслужава аналитичната студия на Радосвет Коларов „За кръговете на враждебния свят. Към поетиката на Александър Блок“ (Език и литература, 1972, №5, с.54-60).

Край
Читателите на „Нощ, улица, фенер, аптека…“ са прочели и: