Включено в книгите:
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
На перекрестке…, (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2009)
Корекция
NomaD (2009)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Александър Блок. Нощната теменуга. Избрана лирика

Съставителство и превод от руски: Петър Велчев

Издателска къща „Христо Ботев“, 1992

Редактор: Марта Владова

Художник: Петър Добрев

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Станка Митрополитска

ISBN 954-445-024-6


                На кръстопътя

                просторът ме постави,

да посрещам със весела скръб пролетта.

 

От пръстта още твърда

подава се първа тревичка.

        Зад дантелите на брезата —

                далеко, дълбоко —

        се спуска лилавият скат.

 

        Как ме примамва

        земята пустинна!

 

На запад, от студ червенеещо,

меден шлем на воин е слънцето —

то обръща лика си печален

        към друг хоризонт,

        към други епохи…

 

И шлемът — златен облак —

своите бели пера извисява

        над дръзката хубост

        на моите дрипи вечерни!

 

И жалките мои криле —

криле на плашило за врани —

като слънчева каска припламват

        с вечерен отблясък…

        С отблясък на щастие…

 

Върхове на зъбчати гори

и далечни прозорци, и кръстове —

всичко диша с ленивия,

с белия стих

        на пролетта.

 

1904

Бележки

[0] Стихотворението принадлежи към група творби, в които Блок се проявява като основоположник на нови принципи за организиране на стиха. По думите на един известен руски изследовател: „Свободните стихове на Блок представляват особен интерес по редица причини — и защото става дума за безспорни естетически ценности; и защото дейността на поета съвпада по време с развитието на верлибра на Запад; и защото още приживе на Блок се правят опити да се обясни и обоснове правото на съществуване на тези нови форми“. (А. Л. Жовтис. Верлибры Блока. — Проблемы стиховедения. Ереван, 1976, с.125.)

От същия тип са и стихотворенията на Блок „Улица, улица“, „Когато Вие стоите пред мене“, „Тя от студа дойде, поруменяла“, с които читателят ще има възможност да се запознае по-нататък. Всички тези творби са предмет на подробен анализ в цитираната вече студия. (Пак там, с.128-138.)

Край
Читателите на „На кръстопътя…“ са прочели и: