Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 10 гласа)

5.6. БИЛКИ, ИЗПОЛЗУВАНИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПОЛОВАТА СИСТЕМА

Народната медицина е потърсила лечебни растения с благоприятно действие и при заболяванията на половата система у мъжа и жената. Широко се прилагат растения с противовъзпалително, болкоуспокояващо и кръвоспиращо действие. Някои от тези растения са описани в други раздели.

Употребяват се и растения, на които се придава специфично действие за лечение на заболявания на половата система — полова свръхвъзбуда, смущения в менструалния цикъл, стерилитет, недостатъчна млечна секреция у кърмачки, повръщане у бременните и др.

Действието на някои от прилаганите растения е потвърдено от фармакологията и клиниката — например ефектът на тонизиращите маточната мускулатура и прилаганите при маточни кръвотечения средства. Приписваното от народната медицина действие на повечето растения обаче предстои да бъде изучено.

Ще посочим някои от използуваните в народната медицина при заболявания на половата система растения, като ще се спрем по-подробно на билките, тонизиращи мускулатурата на матката и прилагани при маточни кръвотечения.

Най-често използуваните растения при заболявания на половата система са:

При обилна менструация — кисел трън (Berberis vulgaris L.), коприва (Urtica dioica L.), овчарска торбичка (Capsela bursa-pastoris (L.) Medic, водно пиперче (Persicarin hydropiper (L.) Opiz), бяла мъртва коприва (Lamium album L.), шапиче (Alchemilla vulgaris L)., благия (Lythrurn saiicaria L.), кървавиче (Bistorta major S. F. Gray), калина (Viburnum opulus L.) и др.

При болезнена менструация — лайка (Matricaria chamomilla L.), пелин (Artemisia absinthium L.), хмел (Humulus lupulus L.), маточина (Melissa officinalis L.), днлянка (Valeriana officinalis L.), лазаркиня (Asperula odorata L.), шапиче (Alchemilla vulgaris L.) и др.

При нередовна менструация — бяла мъртва коприва (Lamium album L.), зърнастец (Frangula ainus Mill.), пелин (Artemisia absinhium L.), овчарска торбичка (Capsella bursapastoris (L.) Medic), лайка (Matricaria chamomilla L.), градински чай (Salvia officinalis L.), магданоз (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill), седефче (Ruta graveolens L.), кезен (Calendula officinalis L.), ветрогон (Eryngium caoestre L.) и др.

При предизвикване на менструация — лоза (Vitis vinifera L.), седефче (Ruta gravtolens L.), магданоз (Petroselinum crispum (Mill.) A. Т. Hill) и др.

При бяло течение у жената — бял оман (Inula helenium L.), лайка (Matricaria chamomilla L.), дъб (Quercus robur L.), орех (Juglans rcda L.), кървавиче (Bistorta major S. F. Gray), пресечка (Cnicus bencjictus L.). бял равнец (Achillea millefolium L.), маточина (Melissa officinalis L.), жиловлек (Plantago major L.), обикновена блатия (Lythrurn alicaria L.), градински чай (Salvia officinalis L.), орловинокти (Astragalus glycyphyllos) и др.

При полова слабост — жен-шен (Panax ginseng С. А. Меу.), къдрава салата (Lactica sativa L.), съсънка (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.), зърнастец (Frangula alnus Mill.), трабузан (Tribulus terresris L.).

При полова свръхвъзбуда — върба (Salix alba L.), дилянка (Valariana officinalis L.), маточина (Melissa officinalis L.) и др.

За увеличаване на млечната секреция у кърмачки — жаблек (Galega officinalis L.), резене (Foeniculum vulgare Mill.), анасон (Pimpineila anisumL.), босилек (Ocimum basilicum L.), коприва (Utrica dioica L.), ким (Carum carvi L.), маточина (Melissa officinalis L.), върбичка (Verbena officinalis L.) и др.

Противозачатъчни — жълта водна лилия (Nuphar lutea (L.) S. et S.).

Използуват се и растения с друго действие, например естрогенно (действие като това на женските полови хормони) — зайча сянка (Asparagus officinalis L.), круша (Pyrus communis) и др.