Нова песнопойка

(Народни песни и стихотворения)

Народни песни

5 Бена

0 Сабя

0 Цона

Стихотворения

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.