Цар Иван Шишман

(Народна песен)

Включено в книгите:
Нова песнопойка
Народни песни и стихотворения
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


Откак се е, мила моя майко ле, зора зазорила,

оттогаз е войска провървяла —

кон до коня, юнак до юнака.

Саблите им като ясно слънце —

огън святка през гора зелена;

войвода им сам цар Иван Шишман.

Отговаря сам цар Иван Шишман:

— Боже силни, Боже създателю.

помогни ми с сила и юнашство!

Бой щем да се бием, на Софийско поле,

кръв ще леем, за Христово име,

ще прославим, християнска вяра.

Край
Читателите на „Цар Иван Шишман“ са прочели и: